Belastingen: tips

 

Tips voor het invullen van uw belastingaangifte

1. Verzamel tijdig alle nodige documenten

Tijdens het invullen van uw belastingaangifte moet u allerlei informatie kunnen doorgeven. Zoek dat bij elkaar vóór u eraan begint. Denk, bijvoorbeeld, aan:

•    Uw identiteitskaart
•    Uw bankrekeningnummer, waarop de fiscus eventuele terugbetalingen mag storten
•    Alle gegevens over uw inkomsten (inkomsten uit arbeid, uit vastgoed, uit onroerend goed, kadastraal inkomen, alimentatie, pensioen, financiële resultaten voor handelaars en vrije beroepen, uitkeringen, vergoedingen, …)
•    Een overzicht van uw beroepskosten (met inbegrip van de sociale bijdragen voor zelfstandigen)
•    Fiscale attesten voor uw woningkrediet en de daaraan verbonden individuele levensverzekering
•    Fiscale attesten voor leningen afgesloten om energiebesparende investeringen te financieren zoals bv. zonnepanelen, een zuinigere verwarmingsketel, dakisolatie, isolatie van muren en vloeren, vervangen van enkelvoudige door dubbele beglazing, …
•    Facturen voor uitgaven met het oog op een lager energieverbruik in huis
•    Overzicht van uw stortingen in het kader van pensioensparen
•    Overzicht van uw stortingen in het kader van langetermijnsparen
•    Bedrag van uw kosten voor kinderopvang (voor kinderen jonger dan 12 of jonger dan 18 als ze een zware handicap hebben).
•    Overzicht van uw stortingen aan plaatselijke tewerkstellingsagentschappen (PWA-cheques)
•    Overzicht van stortingen voor diensten die u met dienstencheques betaalde
•    Alles wat u recht geeft op belastingverminderingen, zoals: uitgaven met het oog op de beveiliging van uw woning tegen brand of diefstal, aandelenbewijzen in erkende ontwikkelingsfondsen, uitgaven voor de aankoop van een nieuwe elektrische wagen
•    Nummers van buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen
•    Attesten voor fiscaal aftrekbare giften
•    Overzicht van uw voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2016
•    Attest voor de betaling van uw verplichte ziekenfondsbijdragen, de zogenaamde ‘verplichte bijdrage financiële verantwoordelijkheid’.
•    Door u betaalde alimentatie

2. Zorg ervoor dat u niet te laat bent

Dient u uw belastingaangifte te laat in, dan kan de fiscus administratieve sancties opleggen. Zo kan het gebeuren dat u meer belastingen (tot 200% extra) of een boete moet betalen.

•    Houd bij een papieren aangifte rekening met de tijd die een zending erover doet om via de post de fiscus te bereiken. Verstuur uw aangifte dus steeds ten laatste drie werkdagen vóór de uiterste datum van indiening. Zo is uw aangifte zeker altijd op tijd binnen!
•    Wie zijn aangifte online via www.taxonweb.be indient krijgt meer tijd. Tax-on-web is dan ook een sterk beveiligde online dienst. De bijzonder handige website loodst u stap voor stap op een makkelijke manier door uw aangifte. Zo wordt een aantal persoonlijke gegevens waarover de fiscus al beschikt automatisch ingevuld. Mocht u ergens een fout maken (door, bijvoorbeeld, bepaalde gegevens in een verkeerde rubriek in te voeren), dan verschijnt er automatisch een waarschuwing op het scherm.
•    Is de datum voor het indienen van uw papieren aangifte voorbij en bent u ook te laat om uw aangifte via Tax-on-web in te dienen? Geen paniek! U kan nog altijd een specialist (belastingadviseur, accountant of boekhouder-fiscalist) inschakelen. Die heeft een paar maanden langer (tot eind oktober) de tijd om uw aangifte in te vullen en naar de belastingadministratie door te sturen.

Twijfels? Laat u helpen!

3. Zoek hulp als u niet zeker bent van uw zaak.

Een belastingaangifte invullen is niet van de poes. Vergewis u er ook van dat de gegevens die u heeft ingevuld wel degelijk kloppen. De fiscus tilt zwaar aan fouten, zelfs al bent u te goeder trouw. Twijfelt u?

•    Bij uw papieren aangifte zitten informatiebrochures. U vindt ook toelichtingen op de website van de fiscus: www.financien.belgium.be. Zo kan u wellicht al heel wat vragen oplossen.
•    Met vragen kan u ook telefonisch terecht bij de belastingadministratie, op het nummer 02 572 57 57, elke werkdag tussen 8 en 17 uur.
•    In de periode dat de meeste mensen hun aangifte invullen, tussen half mei en 30 juni, organiseren de belastingkantoren in uw buurt ook permanenties om op al uw vragen te antwoorden.
•    Blijft u, ondanks de aangeboden hulp, twijfelen of uw aangifte wel correct werd ingevuld? Vraag dan gerust raad aan een belastingadviseur, een accountant of een boekhouder-fiscalist. De kosten die u daarvoor maakt, besparen u onaangename verrassingen tijdens een controle. En, wie weet, misschien helpen ze u wel om minder belastingen te betalen.
Bewaar de documenten met betrekking tot uw aangifte gedurende 7 jaar.

Post Author: admin