Spellingalfabet

Iedere Politieambtenaar (zowel Lokaal als Federaal) moet tegenwoordig de NAVO-Code kennen (dit voor zowel nummerplaten te spellen als voor namen (persoons namen) te spellen.
Hier heb je ze op een rij:

A = Alfa
B = Bravo
C = Charlie
D = Delta
E = Echo
F = Foxtrot
G = Golf
H = Hotel
I = India
J = Juliette
K = Kilo
L = Lima
M = Mike
N = November
O = Oscar
P = Papa
Q = Quebec
R = Romeo
S = Sierra
T = Tango
U = Uniform
V = Victor
W = Whiskey
X = X-Ray
Y = Yankee
Z = Zoeloe (Zulu)

Met dit spellingalfabet is het de bedoeling om met min zoveel fouten iets te zeggen, bv.: verschil tussen een V en W , B en P . Het is zo opgesteld dat woorden uit het alfabet niet of nauwelijks te verwisselen zijn, ook niet bij communicatie tussen sprekers van verschillende moedertalen. Zoveel mogelijk is gebruikgemaakt van woorden die in alle in de NAVO gangbare talen een eenduidige letterassociatie hebben.

Dit NAVO-spelalfabet wordt ook gehanteerd voor niet-militaire doeleinden, zoals de Burgerluchtvaart, de Maritieme Sectoren, Geïntegreerde Politie en Beveiliging. In het Leger en voor de Bediening van Radiozendapparatuur in Burgerluchtvaart en Scheepvaart (ook Pleziervaart) is het verplicht deze uit je hoofd te kunnen gebruiken. In Nederlandstalige gebieden kan men het Nederlands telefoonalfabet gebruiken, al wordt in sommige vakgebieden, zoals de Spoorwegen, toch gebruik gemaakt van het NAVO-alfabet

voorbeelden:

Nummerplaat:

VDQ-407 : Victor Delta Quebec – 407

Naam:

Glenn : Golf Lima Echo November November (soms word ook gebruik gemaakt van Double November).

Post Author: admin